Již druhým rokem podporujeme Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví slavící své 30. výročí, zejména Cenu Jeana-Marie Lehna, která tuto tradici zahájila v roce 1994. Kromě této ceny také podpoříme akci "Sounds of Science", veřejnou vědeckou konferenci pořádanou Francouzským velvyslanectvím a Francouzským institutem v Praze. Obě akce se uskuteční 28. června 2024.

Vědecké ceny

Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví jsou určeny pro studenty doktorských programů nebo postdoktorandy, kteří nedávno obhájili svou disertační práci. Ocenění pokrývají oblasti chemie (Cena Jeana-Marie Lehna), lékařství (Cena Alberta Schweitzera), farmacie (Cena Sanofi), počítačových věd a informatiky (Cena Josepha Fouriera), jaderného výzkumu (Cena Henriho Becquerela), životního prostředí a klimatu (Cena "Make Our Planet Great Again") a společenských a humanitních věd (Cena Jacquese Derridy).

Sounds of Science

Výjimečná akce Sounds of Science usiluje o to zapojit špičkové vědce a hudebníky do dialogu mezi vědou a uměním. Akce střídá hudební vystoupení a vědecké přednášky, které  širokému publiku přibližují nejnovější pokroky ve výzkumu.

Tento rok se akce zúčastní tři přední francouzští vědci:

  • Jean-Marie Lehn (Nobelova cena za chemii, 1987)
  • Jules Hoffmann (Nobelova cena za medicínu, 2011)
  • Alain Aspect (Nobelova cena za fyziku, 2022)

Budou sdílet nejnovější vědecké poznatky ve svých oborech způsobem, který je snadno pochopitelný pro všechny, od středoškoláků až po zkušené výzkumníky.

Mezi přednáškami se uskuteční hudební vystoupení v podání Michala Rataje, Jana Trojana a Iva Kahánka.