Přijímáme žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové. Grant podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

O grantu

Stipendia ve výši 150.000 korun na jeden kalendářní rok jsou určena především doktorandkám a doktorandům (a také postdoktorandům a postdoktorandkám na začátku kariéry) v tíživé životní situaci, kteří pečují o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice.

Podávání žádostí

Žádosti o grant na rok 2025 je možné podávat do 20. září 2024.

Podrobnosti o grantu a podávání žádostí najdete zde.