FAQ – Často kladené otázky

Pro koho je grant určen?

Grant je určen primárně doktorandkám a doktorandům, a také postdoktorandkám a postdoktorandům na začátku kariéry, kteří jsou v tíživé životní situaci a snaží se zkombinovat kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě předškolního věku. Grant je určen pro 

Jaké je oborové zaměření grantu?

Grant je určen pouze pro žadatele a žadatelky působící v oborech přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice. Typicky tak jde o obory spadají pod 1. a 2. vědní oblast v rozdělení používaném Akademií věd ČR.

Musí podmínky udělení grantu splňovat oba rodiče?

Podmínky se týkají pouze žadatele/žadatelky.

Na jak staré dítě mohu žádat o grant?

Grant je určen pro rodiče dětí předškolního věku, primárně dětí do 4 let. Jeho smyslem je umožnit skloubit vědeckou práci s péčí o dítě v komplikované životní situaci, kdy to z nějakých objektivních příčin nejde či je obtížné.

Grant nemá za cíl nahradit dostupnou péči o dítě ve státních předškolních zařízeních, ale umožnit zabezpečit tuto péči v situacích, kdy rodič služeb těchto zařízení využít nemůže (např. z důvodu věku dítěte a nedostatku volných míst, zvláštní rodinné situace, povahy svého výzkumu či plánovaných aktivit, např. kvůli potřebě vycestovat s dítětem na zahraniční stáž či konferenci). 

Nač mohu finanční prostředky využít?

Finance jsou primárně určeny na krytí služeb péče o dítě, tedy na úhradu předškolního vzdělávání, pobytu v dětském koutku či na soukromé hlídání dítěte v době, kdy potřebujete být na svém pracovišti, studovat nebo třeba odjet s dítětem na konferenci či do terénu. (Přečtete si, jak grant pomohl Kateřině Sam z Biologického centra AV ČR.)

Mohu žádat o grant na dobu delší než 1 rok?

Grant se poskytuje pouze na jeden kalendářní rok.

Mohu o grant žádat opakovaně?

O grant můžete žádat opakovaně, pokud splňujete podmínky a pokud vám nebyl grant v minulosti udělen.

Jak mám v publikacích uvádět podporu grantu?

Podporu grantu můžete v publikacích uvádět např. takto:

  • This work was supported by the Martina Roeselová Memorial Fellowship granted by the IOCB Tech Foundation.

  • XY is grateful for the financial support of the Martina Roeselová Memorial Fellowship granted by the IOCB Tech Foundation.

apod.

Přečtěte si více o grantu