FAQ – Často kladené otázky

Nač mohu finanční prostředky poskytnuté Pamětním grantem Martiny Roeselové využít?

Finance mají za cíl umožnit kombinovat vědeckou kariéru s kvalitní péčí o dítě. Jsou tedy primárně určeny na krytí služeb péče o dítě, tedy na úhradu předškolního vzdělávání, pobytu v dětském koutku či na soukromé hlídání dítěte v době, kdy potřebujete být na svém pracovišti, studovat nebo třeba odjet s dítětem na konferenci či do terénu. (Přečtete si, jak grant pomohl Kateřině Sam z Biologického centra AV ČR.)

Jaké je oborové zaměření grantu?

Grant je určen pouze pro žadatele a žadatelky působící v oborech přírodních věd. (Typicky tak jde o obory spadají pod 1. a 2. vědní oblast v rozdělení používaném Akademií věd ČR.)

Musí podmínky udělení grantu splňovat oba rodiče?

Podmínky musí splňovat pouze žadatel/ka.

Na jak staré dítě mohu žádat o grant?

Grant může být udělen na péči o dítě, které nedosáhne či nedosáhlo do 31. 8. věku 6 let. Spodní věková hranice stanovení není.

Mohu žádat o nadační příspěvek na dobu delší než 1 rok?

Nikoli, nadační příspěvek ve výši 150 000 Kč je jednoroční.

Mohu o grant žádat opakovaně?

O grant můžete žádat opakovaně, dokud splňujete podmínky a pokud vám nebyl grant v minulosti udělen.

Jak mohu v publikacích uvádět podporu grantu?

This work was supported by the Martina Roeselová Memorial Fellowship granted by the IOCB Tech Foundation.

nebo

The authors are grateful for the financial support of the Martina Roeselová Memorial Fellowship granted by the IOCB Tech Foundation.

Přečtěte si více o grantu