O Martině a historii grantu

Martina Roeselová (1965–2015) byla mezinárodně uznávaná vědkyně působící v oboru fyzikální chemie. Vystudovala biofyziku a chemickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Doktorské studium v oboru biofyzikální chemie, chemické a makromolekulární fyziky absolvovala v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a na MFF UK pod vedením prof. Pavla Jungwirtha. Dizertační práci obhájila v roce 2003.

Poté Martina absolvovala postdoktorální pobyt na University of California Irvine. O rok později nastoupila jako vědecká pracovnice do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde působila až do své smrti.

Během své plodné vědecké kariéry vychovala s podporou svého muže Marka tři děti. Přitom podporovala také začínající vědkyně a vědce a snažila se v akademickém prostředí vytvářet podmínky k tomu, aby bylo možné úspěšně kombinovat rodinný život a vědeckou práci. Pro to vše byla Martina oblíbenou přednášející, školitelkou a kolegyní.

V únoru 2015 zemřela na rakovinu ve věku nedožitých 50 let.

Pamětní grant

Když Martina zemřela, rozhodli se její kolegové založit při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR na její počest vědecké stipendium určené pro postgraduální studenty a studentky a postdoktorandy a postdoktorandky, kteří se snaží kombinovat náročnou vědeckou práci s co nejlepší péčí o předškolní dítě, a nazvali je Pamětním grantem Martiny Roeselové. Jeho cílem bylo poskytnout finanční podporu studujícím či začínajícím vědcům a vědkyním-rodičům, která by pokryla potřebné služby péče o děti. První grant byl udělen pro rok 2016 a finančně jej podpořila rodina Martiny Roeselové a řada další soukromých dárců.

V únoru 2017 byl z iniciativy manžela Martiny Marka Roesela a tehdejšího ředitele ÚOCHB Zdeňka Hostomského založen Nadační fond Martiny Roeselové, který grant nadále uděloval. Do roku 2022 fond rozdělil 24 vědkyním a vědcům 2.880.000 korun.

V roce 2022 převzal péči o grant a jeho další rozvoj Nadační fond IOCB Tech.

Přečtěte si více o grantu