Odborná komise

Žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové vyhodnocuje odborná komise, která přihlíží mimo jiné ke kvalitě vědeckého projektu a odbornému CV uchazečů. Komise přihlíží také k rodinné situaci uchazečů a k tomu, jak efektivně by mohly poskytnuté prostředky pomoci skloubit vědeckou práci s péči o předškolní dítě či děti.

Složení komise:

  • Prof. Barbara Finlayson-Pitts (University of California, Irvine)

  • Dr. Barak Hirshberg (Faculty of Exact Sciences, Tel Aviv University)

  • prof. Pavel Jungwirth (ÚOCHB AV ČR)

  • Dr. David Roesel (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)

  • doc. Pavlína Řezáčová (ÚOCHB AV ČR)

  • prof. Jitka Ulrichová (Univerzita Palackého v Olomouci)

  • prof. Radek Cibulka (VŠCHT Praha)

  • Dr. Zuzana Kečkéšová (ÚOCHB AV ČR)

Přečtěte si více o grantu