Naše projekty

Pamětní grant Martiny Roeselové

Pamětní grant Martiny Roeselové podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku. Grant se uděluje na jeden kalendářní rok ve výši 150.000 korun. Je určen pro postgraduální studenty a studentky a postdoktorandky a postdoktorandy, kteří pečují o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice.

Neuron & IOCB Tech Internships in Israel

Společně s Nadačním fondem Neuron jsme dali dohromady stipendijní program Neuron & IOCB Tech Internships in Israel, který podporuje vysokoškoláky ve výjezdech na stáže na izraelských vědeckých institucích.

Stáže jsou určeny pro studenty českých vysokých škol všech oborů, kteří svoje bádání chtějí obohatit o zkušenost s fungováním izraelské vědy, získat nový pohled na řešení vlastní práce a nové poznatky šířit v České republice.