Podpořili jsme Fakta o klimatu

1. listopadu 2022


Částkou 150.000 korun jsme podpořili přípravu nového vydání Atlasu klimatické změny, který vydává projekt Fakta o klimatu.

Atlas klimatické změny vznikl v roce 2020 s cílem zprostředkovat aktuální a ověřená data týkající se klimatické změny a podpořit diskusi o tomto tématu.