Novinky

17. ledna 2023

Nový program umožní českým vysokoškolákům poznat izraelskou vědu

Zástupci Nadačního fondu Neuron, Nadačního fondu IOCB Tech a dalších partnerů se sešli v rezidenci izraelské velvyslankyně Anny Azari, aby zahájili první ročník studentského stipendia Neuron & IOCB Tech Internships in Israel. Program Neuron & IOCB Tech Internships in Israel je určený deseti studentům, kteří obdrží 60.000 Kč na cestu a pobyt. Přihlášky je možné podávat do 15. března, stáže budou probíhat od května do září 2023.

Čtěte více

16. prosince 2022

Grant podpoří deset mladých vědců-rodičů částkou 1,5 milionu korun

Udělili jsme Pamětní granty Martiny Roeselové určené pro postgraduální studentky a studenty a začínající vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku. Stipendium pro rok 2023 ve výši 150.000 korun získá deset mladých vědkyň a vědců z univerzit a vědeckých pracovišť v ČR.

Čtěte více

1. prosince 2022

Sloučili jsme se s NF Martiny Roeselové 

26. listopadu došlo ke sloučení Nadačního fondu IOCB Tech s Nadačním fondem Martiny Roeselové. Náš fond je nástupnickým fondem, NFMR sloučením zanikl.

Čtěte více

30. listopadu 2022 

Příjemci Pamětního grantu Martiny Roeselové vybráni

Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla správní rada Nadačního fondu IOCB Tech o příjemcích Pamětního grantu Martiny Roeselové pro rok 2023. 

Čtěte více

1. listopadu 2022 

Podpořili jsme Fakta o klimatu 

Částkou 150.000 korun jsme podpořili přípravu nového vydání Atlasu klimatické změny, který vydává projekt Fakta o klimatu. Atlas vznikl v roce 2020 s cílem zprostředkovat aktuální a ověřená data týkající se klimatické změny a podpořit diskusi o tomto tématu.

6. září 2022 

Podporujeme Czexpats in Science  

Částkou 500.000 korun ročně budeme po dobu tří let podporovat činnost spolku Czexpats in Science. Spolek propojuje české vědce v zahraničí s domácím prostředím.

.Čtěte více

8. srpna 2022

Přijímáme žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové

Stipendium ve výši 150 tisíc korun na jeden rok podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd z českých univerzit a výzkumných pracovišť.

Čtěte více

4. srpna 2022

NF IOCB Tech se sloučí s NF Martiny Roeselové

Náš fond se dohodl s Nadačním fondem Martiny Roeselové na sloučení a převzetí jeho charitativních aktivit. Fond je známý poskytováním Pamětního grantu Martiny Roeselové.

Čtěte více

30. června 2022 

Podpora dětských skupin při Akademii věd ČR 

Částkou 7 milionů korun podpoříme provoz dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců AV ČR a zahraničních stážistů.

Čtěte více

24. června 2022 

Stipendia pro úspěšné studenty VŠCHT 

Věnovali jsme 180 tisíc korun na vyplácení zvláštní finanční podpory studentům magisterského či postgraduálního studia Vysoké škola chemicko-technologické v Praze na jeden rok.

Čtěte více

13. června 2022 

Dar pro Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Částkou 200 tisíc korun jsme podpořili Ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského pro nadané studenty a jejich pedagogy a konzultanty, kteří s nimi pracují a podporují je.

Čtěte více

10. května 2022

100 tisíc USD na rozvoj spolupráce českých vědců s MIT

Částkou 100 tisíc dolarů jsme podpořili rozvoj spolupráce mezi vědci z českých institucí a Massachusettského technologického institutu v USA.

Čtěte více

3. května 2022

Českou vědu podpoří nový nadační fond

Cílem Nadačního fondu IOCB Tech je dlouhodobá podpora rozvoje výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizace vědy. Pro první rok svého fungování dostal fond do vínku 20 milionů korun.

Čtěte více