Novinky

6. listopadu 2023

Vybrali jsme příjemce Pamětního grantu Martiny Roeselové 2024

Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla správní rada Nadačního fondu IOCB Tech o příjemcích Pamětního grantu Martiny Roeselové pro rok 2024. Úspěšní žadatelé grant převezmou při slavnostním setkání, které proběhne 6. prosince 2023.

Čtěte více

12. října 2023

Nadační fond IOCB Tech podpoří 15 miliony korun dětské skupiny AV ČR

Téměř dvě stovky dětí, ale především jejich rodiče – vědci a vědkyně působící na pracovištích Akademie věd ČR – budou moci v příštích třech letech čerpat z významného finančního daru. Umožní provoz šesti dětských skupin v Praze a dotovaná místa pro děti v Brně. Rodiče těch nejmladších tak budou moci snáze kombinovat péči o ně s náročnou výzkumnou prací.

Čtěte více

26. září 2023

Výzva MIT-Czech Republic Seed Fund je otevřena

V rámci fondu MIT-Czech Republic Seed Fund byla otevřena výzva k podávání společných návrhů projektů. Program podporuje rozjezd spolupráce mezi vědci z českých institucí a MIT v rané fázi, kterou nepokrývá standardní grantová podpora. Výzva je otevřena pro všechny vědní disciplíny, a to až do 12. prosince 2023.

Čtěte více

21. srpna 2023

Výroční zpráva 2022

Zpráva zachycuje první rok fungování našeho fondu. Byl to rok, kdy jsme vznikli, sloučili se s NF Martiny Roeselové, rozdělili první nadační příspěvky a navázali první dlouhodobá partnerství. To vše proto, abychom přispívali k rozvoji vědy, podporovali přenos jejích poznatků do praxe a pomáhali budovat povědomí veřejnosti o její důležitosti.

Čtěte více

26. června 2023

Přijímáme žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové 2024

Stipendium ve výši 150 tisíc korun na jeden rok podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku. 

Čtěte více

20. dubna 2023

Roste zájem o vědecký transfer, čeští vysokoškoláci ho budou zkoumat v Izraeli

Jedenáct vybraných vysokoškoláků zamíří letos do Izraele, aby tam pracovali na svém výzkumu a poznali tamější vědecký ekosystém. Umožní jim to nový grantový program Neuron & IOCB Tech Internships in Israel.

Čtěte více

6. března 2023

Dar pro NF Přírodovědecké fakulty UK

Nadační fond IOCB Tech věnoval Nadačnímu fondu Přírodovědecké fakulty UK finanční dar ve výši 240 000 Kč. Dar bude využit na financování stipendií pro studenty PřF UK vyjíždějící na stáže do zahraničí. 

Čtěte více

17. ledna 2023

Nový program umožní českým vysokoškolákům poznat izraelskou vědu

Zástupci NF Neuron, NF IOCB Tech a dalších partnerů se sešli v rezidenci izraelské velvyslankyně Anny Azari, aby zahájili první ročník studentského stipendia Neuron & IOCB Tech Internships in Israel. Program Neuron & IOCB Tech Internships in Israel. 

Čtěte více

16. prosince 2022

Grant podpoří deset mladých vědců-rodičů

Udělili jsme Pamětní granty Martiny Roeselové pro doktorandy/ky a začínající vědkyně a vědce , kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

Čtěte více

1. prosince 2022

Sloučili jsme se s NF Martiny Roeselové

26. listopadu došlo ke sloučení Nadačního fondu IOCB Tech s Nadačním fondem Martiny Roeselové. Náš fond je nástupnickým fondem, NFMR sloučením zanikl.

Čtěte více

30. listopadu 2022

Příjemci Pamětního grantu Martiny Roeselové vybráni

Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla správní rada Nadačního fondu IOCB Tech o příjemcích Pamětního grantu Martiny Roeselové pro rok 2023.

Čtěte více

1. listopadu 2022

Podpořili jsme Fakta o klimatu

Částkou 150.000 korun jsme podpořili přípravu nového vydání Atlasu klimatické změny, který vydává projekt Fakta o klimatu. Atlas vznikl v roce 2020 s cílem zprostředkovat aktuální a ověřená data týkající se klimatické změny a podpořit diskusi o tomto tématu.

6. září 2022

Podporujeme Czexpats in Science

Částkou 500.000 korun ročně budeme po dobu tří let podporovat činnost spolku Czexpats in Science. Spolek propojuje české vědce v zahraničí s domácím prostředím.

.Čtěte více

8. srpna 2022

Žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové

Stipendium ve výši 150 tisíc korun na jeden rok podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd z českých univerzit a výzkumných pracovišť.

Čtěte více

4. srpna 2022

NF IOCB Tech se sloučí s NF Martiny Roeselové

Náš fond se dohodl s Nadačním fondem Martiny Roeselové na sloučení a převzetí jeho charitativních aktivit. Fond je známý poskytováním Pamětního grantu Martiny Roeselové.

Čtěte více

30. června 2022

Podpora dětských skupin při Akademii věd ČR

Částkou 7 milionů korun podpoříme provoz dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců AV ČR a zahraničních stážistů.

Čtěte více

24. června 2022

Stipendia pro úspěšné studenty VŠCHT

Věnovali jsme 180 tisíc korun na vyplácení zvláštní finanční podpory studentům magisterského či postgraduálního studia Vysoké škola chemicko-technologické v Praze na jeden rok.

Čtěte více

13. června 2022

Dar pro Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Částkou 200 tisíc korun jsme podpořili Ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského pro nadané studenty a jejich pedagogy a konzultanty, kteří s nimi pracují a podporují je.

Čtěte více

10. května 2022

100 tisíc USD na rozvoj spolupráce s MIT

Částkou 100 tisíc dolarů jsme podpořili rozvoj spolupráce mezi vědci z českých institucí a Massachusettského technologického institutu v USA.

Čtěte více

3. května 2022

Českou vědu podpoří nový nadační fond

Cílem Nadačního fondu IOCB Tech je dlouhodobá podpora rozvoje výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizace vědy. Pro první rok svého fungování dostal fond do vínku 20 milionů korun.

Čtěte více