Podpořili jsme

Nadpis produktu

Toto je popis produktu. Tento prostor použij k popisu produktů, které nabízíš. Zaměř se na výhody produktu a pověz zákazníkům, jak jim tvůj produkt může vylepšit život. Pro popis podrobností o součástech a hodnotě použij přirozený jazyk a tón

199 Kč
  • Štítek 1
  • Štítek 2
  • Štítek 3

Středisko společných činností AV ČR

7 000 000 Kč

Fond podpořil částkou 7 000 000 korun provoz 5 dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců ústavů Akademie věd ČR a zahraničních stážistů. Skupiny Lvíček, Viola, Pluto, Ohm a Molekula nabízejí celodenní péči dětem ve věku od 12, 18, resp. 24 měsíců.

MIT-Czech Republic Seed Fund

100 000 USD (2 371 000 korun)

Fond podpořil částkou 100 tisíc dolarů (cca 2,37 mil. korun) rozvoj spolupráce mezi vědci z českých institucí a Massachusettského technologického institutu v USA (Massachusetts Institute of Technology, MIT). Pokračuje tak v podpoře projektu, kterou zahájila v roce 2021 jeho mateřská firma IOCB Tech. Finance směřují do programu MIT-Czech Republic Seed Fund, který podporuje spolupráci vědců v rané fázi, kterou nepokrývá standardní grantová podpora. O finanční podporu žádají společné týmy vědců z MIT a ČR. Peníze mohou být využity na úhradu nákladů za cestování a ubytování spojených s pracovními setkáními a vědeckými stážemi. 

Czexpats in Science

Dar: 1 500 000 Kč

Po dobu tří let (2022–2024) bude fond podporovat činnost spolku Czexpats in Science, každoročně částkou 500 000 korun. Spolek vznikl s cílem propojovat české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České republice, podporovat jejich mobilitu, pomáhat jim s orientací v prostředí české vědy a usnadnit jim návrat do ČR.

Státní vědecká instituce "Ústav monokrystalů" Národní akademie věd Ukrajiny

Dar: 20 000 USD (481 000 Kč)

Charkovský Ústav monokrystalů je jedním z předních R&D center na Ukrajině v oblasti materiálových věd, fyziky, chemie a farmacie. Jako mnoho dalších institucí i tento ústav byl těžce poškozen během agresivní války Ruska proti Ukrajině. Úspěšný postup ukrajinských ozbrojených sil otevřel prostor pro rekonstrukci a obnovu jeho výzkumné činnosti. Ukrajinské instituce jsou však odříznuty od mezinárodních grantových programů a ukrajinská vláda byla nucena omezit financování vědy. Na obnovu činnosti ústavu jsme proto věnovali 20.000 dolarů.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Dar: 200 000 Kč

Finančním darem ve výši 200 000 Kč navázal NF IOCB Tech na podporu od společnosti IOCB Tech v letech 2020–2021. Dar bude využit jednak na vyplacení Ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského nadaným studentům (vítězům předmětových olympiád, vynikajícím studentům a autorům vybraných soutěžních projektů z celostátního kola soutěže SOČ), jednak na ocenění pedagogů či konzultantů, kteří s těmito studenty pracovali a podpořili je v jejich růstu.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Dar: 180 000 Kč

Dar umožní vyplácet zvláštní finanční podporu 6 studentům magisterského či postgraduálního studia na jeden kalendářní rok podle výběru univerzity.

Fakta o klimatu

Dar: 150 000 Kč

Podpořili jsme přípravu nového vydání Atlasu klimatické změny, který vydává projekt Fakta o klimatu. Atlas vznikl v roce 2020 s cílem zprostředkovat aktuální a ověřená data týkající se klimatické změny a podpořit diskusi o tomto tématu.