Vybrali jsme příjemce Pamětního grantu Martiny Roeselové 2024

6. listopadu 2023


Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla správní rada Nadačního fondu IOCB Tech o příjemcích Pamětního grantu Martiny Roeselové pro rok 2024. Úspěšní žadatelé grant převezmou při slavnostním setkání, které proběhne 6. prosince 2023.

Pamětní grant Martiny Roeselové podporuje postgraduální studenty a studentky a postdoktorandky a postdoktorandy v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku. Grant vznikl při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a dosud jej uděloval Nadační fond Martiny Roeselové. Od letošního roku jej uděluje NF IOCB Tech.