Naše partnerství

Středisko společných činností AV ČR

Fond podpořil částkou 7 000 000 korun provoz 5 dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců ústavů Akademie věd ČR a zahraničních stážistů. Skupiny Lvíček, Viola, Pluto, Ohm a Molekula nabízejí celodenní péči dětem ve věku od 12, 18, resp. 24 měsíců.

Nadační fond Neuron

Po dobu tří let (2023–2025) bude fond podporovat částkou 4 milionů korun ročně činnost Nadačního fondu Neuron, jehož posláním je podpora excelentních vědců a nadaných studentů, rozvíjení moderního mecenášství a propojování vědy a byznysu. Oba  fondy rovněž zajišťují stipendijní program Neuron & IOCB Tech Internships in Israel, který podporuje vysokoškoláky ve výjezdech na stáže na izraelských vědeckých institucích.

MIT-Czech Republic Seed Fund

Pomáháme rozvíjet spolupráci mezi vědci z českých institucí a Massachusettského technologického institutu v USA (Massachusetts Institute of Technology, MIT). Částkou 100 tisíc dolarů ročně financujeme fond MIT-Czech Republic Seed Fund podporující spolupráci vědců v rané fázi, kterou nepokrývá standardní grantová podpora.

Czexpats in Science

Po dobu tří let (2022–2024) bude fond podporovat činnost spolku Czexpats in Science, každoročně částkou 500 000 korun. Spolek vznikl s cílem propojovat české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České republice, podporovat jejich mobilitu, pomáhat jim s orientací v prostředí české vědy a usnadnit jim návrat do ČR.

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy – Stanice přírodovědců

Po dobu tří let (2022–2024) bude fond podporovat činnost laboratoře chemie a biologie a dalších odborných ZÚ na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy částkou 400 000 korun ročně. Dar umožní nákup a servis laboratorních přístrojů a mikroskopů, nákup chemikálií i jejich odbornou likvidaci, pořízení dalšího potřebného materiálu a odborné literatury. Stanice přírodovědců z daru rovněž podpoří děti a žáky umístěné na odborných olympiádách a poskytne slevu na druhý a další odborný kroužek.