Pamětní grant Martiny Roeselové

Pamětní grant Martiny Roeselové podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

Grant se uděluje na jeden kalendářní rok ve výši 150.000 korun. Je určen pro postgraduální studenty a studentky a postdoktorandky a postdoktorandy, kteří pečují o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice.

Finanční prostředky jsou určeny pro krytí služeb spjatých s péčí o dítě a je možné je použít např. na úhradu předškolního vzdělávání, pobytu v dětském koutku, na soukromé hlídání dítěte a pod. Peníze nejsou určeny na financování výzkumu.

Žádost

O grant mohou žádat výlučně fyzické osoby. Žádost musí být v angličtině a musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis žadatelky/žadatele s kompletním seznamem publikací a konferenčních prezentací (max. 3 strany)

  • plán odborných aktivit na daný rok (1–2 strany)

  • popis rodinné situace a předpokládaný způsob využití příspěvku (max. 1 strana)

  • doporučující dopis školitele či přímého nadřízeného

Žádost o grant na rok 2023 bylo možné podat nejdéle do 15. října. Nyní už je příjem žádostí ukončen.

Pokud je vám něco nejasné, podívejte se do Často kladených otázek.

Rozhodnutí

Žádosti splňující kritéria vyhodnocuje odborná komise, která přihlíží mimo jiné ke kvalitě vědeckého projektu a odbornému CV uchazečů. Komise přihlíží také k rodinné situaci uchazečů a k tomu, jak efektivně by mohly poskytnuté prostředky pomoci skloubit vědeckou práci s péči o předškolní dítě či děti.

Na základě doporučení komise pak o udělení grantů do konce listopadu rozhoduje správní rada fondu. Její rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Vyplácení grantu

Grant ve výši 150.000 Kč se poskytuje ve dvou splátkách. První splátka ve výši padesáti procent se vyplácí v lednu, druhá splátka v červenci po předložení průběžné zprávy o využití nadačního příspěvku. Po konci roku předkládají držitelé grantu závěrečnou zprávu o využití grantu a dosažených výsledcích.

Přečtěte si více o grantu