Pamětní grant Martiny Roeselové

Pamětní grant Martiny Roeselové podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

Grant se uděluje na jeden kalendářní rok ve výši 150.000 korun. Je určen primárně pro doktorandky a doktorandy a také pro postdoktorandky a postdoktorandy na prahu vědecké kariéry a v tíživé životní situaci, kteří pečují o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice.

Finanční prostředky jsou určeny pro hrazení služeb péče o dítě, tak aby držitelé grantu mohli zdárně pokračovat či se vrátit ke svému studiu či výzkumné práci. Peníze je možné použít např. na úhradu předškolního vzdělávání v soukromém zařízení, pobyty v dětském koutku, soukromé hlídání dítěte apod. v situaci, kdy nelze využít služeb státních zařízení, či např. na cestování s dítětem na zahraniční konferenci či stáž.

Pro více informací se podívejte do Často kladených otázek.

Žádosti o grant na rok 2024

Žádost musí být v angličtině a musí obsahovat:

  1. popis rodinné situace a předpokládaný způsob využití příspěvku (max 500 slov)

  2. plán odborných aktivit na daný rok (max 500 slov)

  3. životopis žadatelky/žadatele s přehledem vybraných publikací a konferenčních prezentací (cca 2 strany)

  4. doporučující dopis školitele či přímého nadřízeného

Termín

Žádosti o grant na rok 2024 bylo možné podávat od  26. června do 22. září 2023. Nyní již nové žádosti nepřijímáme.

Rozhodnutí

Žádosti splňující kritéria vyhodnocuje odborná komise, která přihlíží jednak k rodinné situaci uchazečů a k tomu, jak pomohou poskytnuté prostředky skloubit vědeckou práci s péči o předškolní dítě či děti, jednak ke kvalitě vědeckého projektu.

O udělení grantů rozhoduje správní rada fondu. Její rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Vyplácení grantu

Grant ve výši 150.000 Kč se poskytuje ve dvou splátkách. První splátka ve výši padesáti procent se vyplácí v lednu, druhá splátka v červenci po předložení průběžné zprávy o využití nadačního příspěvku. Po konci roku předkládají držitelé grantu závěrečnou zprávu o využití grantu a dosažených výsledcích.

Přečtěte si více o grantu