Podpořili jsme

MIT-Czech Republic Seed Fund

100 000 USD (2 371 000 korun)

Fond podpořil částkou 100 tisíc dolarů (cca 2,37 mil. korun) rozvoj spolupráce mezi vědci z českých institucí a Massachusettského technologického institutu v USA (Massachusetts Institute of Technology, MIT). Pokračuje tak v podpoře projektu, kterou zahájila v roce 2021 jeho mateřská firma IOCB Tech. Finance směřují do programu MIT-Czech Republic Seed Fund, který podporuje spolupráci vědců v rané fázi, kterou nepokrývá standardní grantová podpora. O finanční podporu žádají společné týmy vědců z MIT a ČR. Peníze mohou být využity na úhradu nákladů za cestování a ubytování spojených s pracovními setkáními a vědeckými stážemi.

Ústav monokrystalů Národní akademie věd Ukrajiny

20 000 USD (481 000 Kč)

Charkovský Ústav monokrystalů je jedním z předních R&D center na Ukrajině v oblasti materiálových věd, fyziky, chemie a farmacie. Jako mnoho dalších institucí i tento ústav byl těžce poškozen během agresivní války Ruska proti Ukrajině. Úspěšný postup ukrajinských ozbrojených sil otevřel prostor pro rekonstrukci a obnovu jeho výzkumné činnosti. Ukrajinské instituce jsou však odříznuty od mezinárodních grantových programů a ukrajinská vláda byla nucena omezit financování vědy. Na obnovu činnosti ústavu jsme proto věnovali 20.000 dolarů.

Nadační fond Přírodovědecké fakulty UK

240 000 Kč

Nadační fond IOCB Tech věnoval Nadačnímu fondu Přírodovědecké fakulty UK finanční dar na financování stipendií pro studenty doktorského a magisterského programu PřF UK vyjíždějící na stáže do zahraničí. NF IOCB Tech svým darem navazuje na podporu mateřské společnosti IOCB Tech, která studentské stáže na Přírodovědecké fakultě UK podporovala v minulých letech.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

200 000 Kč

Finančním darem Nadačnímu fondu Jaroslava Heyrovského navázal NF IOCB Tech na podporu od mateřské společnosti IOCB Tech v letech 2020–2021. Dar bude využit na vyplacení Ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského nadaným studentům (vítězům předmětových olympiád, vynikajícím studentům a autorům vybraných soutěžních projektů z celostátního kola soutěže SOČ), a na ocenění pedagogů či konzultantů, kteří s těmito studenty pracovali a podpořili je v jejich růstu.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

180 000 Kč

Dar umožní vyplácet zvláštní finanční podporu 6 studentům magisterského či postgraduálního studia na jeden kalendářní rok podle výběru univerzity.

Fakta o klimatu

150 000 Kč

Podpořili jsme přípravu nového vydání Atlasu klimatické změny, který vydává projekt Fakta o klimatu. Atlas vznikl v roce 2020 s cílem zprostředkovat aktuální a ověřená data týkající se klimatické změny a podpořit diskusi o tomto tématu.