Our projects

Martina Roeselová Memorial Fellowship

The Martina Roeselová Memorial Fellowship helps young scientists in the field of natural sciences balance competitive scientific work with high-quality care for preschool-age children.

Neuron & IOCB Tech Internships in Israel

Studentské stipendium Neuron & IOCB Tech Internships in Israel je společným projektem Nadačního fondu IOCB Tech a Nadace Neuron. Jeho cílem je přenesení zahraničních poznatků do české vědy. Čeští vysokoškoláci vyjíždějí na krátkodobé stáže v izraelských vědeckých institucích, kde pracují na svém výzkumu a navíc poznají izraelský vědecký ekosystém se zaměřením na přenos vědeckých poznatků do praxe a jejich komercializaci.

MIT-Czech Republic IOCB Tech Foundation Seed Fund

We help develop collaborations between scientists from Czech institutions and the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the U.S. We fund the MIT-Czech Republic IOCB Tech Foundation Seed Fund with $100,000 per year to support early-stage collaborations not covered by standard grant support.