Vydali jsme zprávu o prvním roce fungování Nadačního fondu IOCB Tech. Byl to rok, kdy náš fond vznikl, sloučil se s Nadačním fondem Martiny Roeselové, rozdělil první nadační příspěvky a navázal první dlouhodobá partnerství. To vše proto, abychom přispěli k rozvoji vědy, podpořili přenos jejích poznatků do praxe a pomohli budovat povědomí veřejnosti o její důležitosti.

Investice do vědy se vždy vyplatí a vložený čas i prostředky se odrazí v nových poznatcích, díky nimž lépe rozumíme světu kolem nás i sobě samotným. Nové vynálezy nám usnadňují život, nové léky pomáhají v boji s chorobami. A někdy mohou vznikat přímo vedle nás. Příkladem je i náš nadační fond založený společností IOCB Tech působící při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR – rozdělujeme peníze vracející se do České republiky z patentů na léky, které pocházejí z tohoto ústavu a bez nadsázky zlepšují životy milionů pacientů po celém světě.

Dobrodružství, za nímž jsme se vydali, právě začíná. Pevně věřím, že na této cestě budeme úspěšně pomáhat tomu, aby nadaní žáci a studenti zamířili do svých budoucích laboratoří, aby vědci volněji bádali a přicházeli s objevy, které posunou naše poznání vpřed, aby se jejich objevy snáze dostávaly do praxe a přinášely prospěch celé společnosti, a v neposlední řadě že budeme pomáhat i tolik potřebnému porozumění širší veřejnosti.

Barbara Eignerová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu IOCB Tech