Nadační fond IOCB Tech


Nadační fond IOCB Tech byl založen v roce 2022 společností IOCB Tech, která působí při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a soustředí se na přenos poznatků základního výzkumu do praxe a využívání duševního vlastnictví k obchodním a průmyslovým účelům.

Naším posláním je přispívat k rozvoji vědy a praktickému využití jejích výsledků v životě. Posilujeme rovněž povědomí veřejnosti o zásadním přínosu vědeckého bádání.


[Zde najdete základní informace o fondu, zatímco pro vás připravujeme nový web.]