Věda

Věda

Podporujeme širokou škálu projektů a iniciativ zaměřených na zlepšování podmínek pro výzkumnou práci či usnadnění výjezdů do zahraničí, propojování vědců a výměnu zkušeností či získávání zahraničních výzkumných pracovníků pro českou vědu.

Popularizace vědy

Popularizace vědy

Podporujeme projekty zaměřené na přibližování metod vědeckého bádání, stejně jako jeho výsledků a přínosů pro život. Pomáháme také aktivitám zaměřeným na vzdělávání a zpřístupňování vědy dětem a studentům.

Transfer technologií

Transfer technologií

Podporujeme projekty zaměřené na výměnu a získávání zkušeností českých vědců a studentů v oblasti přenosu výsledků vědeckého bádání do praxe, tak aby jejich poznatky byly v konečném důsledku přínosem pro celou společnost.