Aktuality

Setkání s izraelskou velvyslankyní a absolventy studentských stáží

24/01/2024

Velvyslankyně státu Izrael Anna Azari navštívila Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, aby si vyslechla zkušenosti stážistů a stážistek z českých vysokých škol, jejichž studijní pobyt v Izraeli podpořil náš fond ve spolupráci s Nadací Neuron. Čtěte více

Patříme k nejštědřejším firemním nadačním subjektům roku 2022

19/12/2023

V roce 2022 působilo v Česku 465 firemních nadací a nadačních fondů, které rozdělily více než 1,4 miliardy korun. Náš fond, který toho roku vznikl, k tomu přispěl více než 13 miliony korun a umístil se na 20. místě v žebříčku Fóra dárců Top 25 firemních nadací a fondů. Čtěte více

Pamětní grant Martiny Roeselové 2024 rozdělí mezi 10 vědkyň a vědců 1,5 mil. korun

07/12/2023

Pamětní grant Martiny Roeselové, který finančně podporuje mladé vědkyně a vědce pečující o dítě předškolního věku, zná své příjemce pro rok 2024. Nadační fond IOCB Tech oznámil jména deseti nových příjemkyň a příjemců grantu, mezi něž rozdělí 1,5 milionu korun. Čtěte více

Nadační fond IOCB Tech věnuje 15 mil. korun na dětské skupiny AV ČR

12/10/2023

Dar podpoří provoz šesti dětských skupin Akademie věd ČR a dotovaná místa v Brně pro děti vědců a vědkyň působících na pracovištích AV ČR. Rodiče těch nejmladších tak budou moci snáze kombinovat péči o ně s náročnou výzkumnou prací. Čtěte více

Výzva MIT-Czech Republic Seed Fund pro vědkyně a vědce v ČR otevřena

26/09/2023

V rámci fondu MIT-Czech Republic Seed Fund byla otevřena výzva k podávání společných návrhů projektů. Program podporuje rozjezd spolupráce mezi vědci z českých institucí a MIT v rané fázi, kterou nepokrývá standardní grantová podpora. Čtěte více

Vydali jsme Výroční zprávu za rok 2022

21/08/2023

Vydali jsme zprávu o prvním roce fungování Nadačního fondu IOCB Tech. Byl to rok, kdy náš fond vznikl, sloučil se s Nadačním fondem Martiny Roeselové, rozdělil první nadační příspěvky a navázal první dlouhodobá partnerství. Čtěte více

Přijímáme žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové 2024

26/06/2023

Přijímáme žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové pro rok 2024. Stipendium ve výši 150 tisíc korun na jeden rok podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku. Čtěte více

Čeští vysokoškoláci míří do Izraele na stáž

20/04/2023

Jedenáct vybraných vysokoškoláků zamíří letos do Izraele, aby tam pracovali na svém výzkumu a poznali tamější vědecký ekosystém. Zaměří se přitom na aplikovaný výzkum, komercializaci a přenos poznatků do praxe. Umožní jim to nový grantový program Neuron & IOCB Tech Internships in Israel. Ten vybíral z desítek přihlášených a studentům umožní vyjet na stáže na nejlepších izraelských institucích. Čtěte více

Dar pro Nadační fond Přírodovědecké fakulty UK

06/03/2023

Nadační fond IOCB Tech věnoval Nadačnímu fondu Přírodovědecké fakulty UK finanční dar ve výši 240 000 Kč. Dar bude využit na financování stipendií pro studenty PřF UK vyjíždějící na stáže do zahraničí. Čtěte více