Částkou 200 tisíc korun jsme podpořili Nadační fond Jaroslava Heyrovského. Navázali jsme tak na podporu, kterou fondu v letech 2020–2021 poskytovala společnost IOCB Tech.

Dar bude využit jednak na vyplacení Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského nadaným studentům (vítězům předmětových olympiád, vynikajícím studentům a autorům vybraných soutěžních projektů z celostátního kola soutěže SOČ), jednak na ocenění pedagogů či konzultantů, kteří s těmito studenty pracovali a podpořili je v jejich růstu.

NF Jaroslava Heyrovského se dlouhodobě snaží podporovat mladé talenty v jejich odborném růstu. Jako jediný nadační fond v 90. letech začal oceňovat i pedagogy, protože jejich role při vyhledávaní a podpoře talentů je nezaměnitelná a dlouhodobě nedoceněná.