Věnovali jsme 180 tisíc korun Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Dar je určen na vyplácení zvláštní finanční podpory studentům magisterského či postgraduálního studia na jeden kalendářní rok.

Pokračujeme tak v podpoře započaté zakladatelem našeho fondu společností IOCB Tech.