Nadační fond IOCB Tech podpořil částkou 7 milionů korun provoz dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců ústavů Akademie věd ČR a zahraničních stážistů.

Skupiny Lvíček, Viola, Pluto, Ohm a Molekula nabízejí celodenní péči dětem ve věku od 12, 18, resp. 24 měsíců.

Více o Dětských skupinách AV ČR.