Částkou 500.000 korun ročně budeme po dobu tří let podporovat činnost spolku Czexpats in Science.

Spolek vznikl s cílem propojovat české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České republice, podporovat jejich mobilitu, pomáhat jim s orientací v prostředí české vědy a usnadnit jim tak návrat do ČR.

Spolek organizuje setkání českých vědeckých expatů v různých zemích a v ČR či vzdělávací workshopy a systematicky mapuje působení českých vědců v zahraničí.

Více o Czexpats in Science.