Na základě smlouvy ze dne 13. října 2022 došlo ke sloučení Nadačního fondu IOCB Tech s Nadačním fondem Martiny Roeselové.

Náš fond je nástupnickým fondem, NFMR sloučením zanikl.

Usnesení Městského soudu v Praze vstoupilo v platnost 26. listopadu 2022, kdy byl proveden zápis v nadačním rejstříku.