Zástupci Nadačního fondu Neuron, Nadačního fondu IOCB Tech a dalších partnerů se sešli v rezidenci izraelské velvyslankyně Anny Azari, aby zahájili první ročník studentského stipendia Neuron & IOCB Tech Internships in Israel.

Cílem nového programu je přenesení zahraničních poznatků do české vědy: vysokoškoláci budou v Izraeli pracovat na vlastním výzkumu, a navíc poznají izraelský vědecký ekosystém se zaměřením na přenos vědeckých poznatků do praxe a jejich komercializaci.

„V Nadačním fondu Neuron systematicky propojujeme vědu s byznysem a inspirujeme k vědě nastupující generaci,“ říká Monika Vondráková, předsedkyně správní rady NF Neuron. „Nový program je unikátní v tom, že studenty díky našim kontaktům a vazbám na nejlepší izraelské univerzity umíme správně nasměrovat. A tím jim zajistit, že z dvouměsíčního pobytu pro svoji práci vytěží co nejvíce,“ vysvětluje.

Za programem stojí Nadační fond Neuron a nadační fond založený společností IOCB Tech, který ho také financuje. Duchovní otec programu, ředitel IOCB Tech Martin Fusek, k tomu dodává: „Mezi izraelskou a českou vědeckou komunitou panují výborné vztahy. Věda se v Izraeli dělá na vynikající úrovni, na chodbách univerzit potkáváte nositele Nobelovy ceny společně s úspěšnými podnikateli. A naše studenty chceme obohatit o transferové zkušenosti a byznysový přístup k vědě, ukázat jim, jak vědu aplikovat do praxe.“

Program Neuron & IOCB Tech Internships in Israel je určený deseti studentům, kteří obdrží 60.000 Kč na cestu a pobyt. Přihlášky je možné podávat do 15. března, stáže budou probíhat od května do září 2023.

Neuron & IOCB Tech Internships in Israel podporují také 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Velvyslanectví České republiky v Izraeli a Velvyslanectví Státu Izrael v České republice.

„Vítáme další aktivitu, která přiblíží Izrael a jeho přístup k vědě českým studentům,“ řekla během neformálního setkání k zahájení projektu izraelská velvyslankyně Anna Azari, „věřím, že se vaši studenti na našich školách důkladně seznámí s přenosem vědeckých poznatků. V Izraeli máme dlouhou tradici aplikované vědy a dobře fungující systém, díky kterému komercializace vrací peníze zpátky do základního výzkumu.“

Neuron & IOCB Tech Internships in Israel jsou otevřené pro studenty všech oborů – sami si vyberou školitele a izraelskou instituci, na které budou pracovat na svém výzkumu. Důležitým úkolem po jejich návratu z Izraele bude představení získaných poznatků české vědecké komunitě a možností vědeckého transferu neboli přenosu myšlenek, poznatků či vynálezů z výzkumu do praxe.

„Studenti si rozšíří vědecké obzory, naváží nové kontakty a budou také vystaveni nekonvenčnímu způsobu uvažovaní, který je pro Izraelce tolik typický a stojí za úspěchem jejich start-up uvažování. Jsem přesvědčen, že pobyt v Izraeli českým studentům umožní podívat se na vlastní výzkum z úplně jiného úhlu pohledu,“ dodává český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický, který Neuron & IOCB Tech Internships in Israel poskytl svoji podporu.

Program Neuron & IOCB Tech Internships in Israel má mimo jiné za cíl seznámit studenty s prostředím aktivně podporujícím transfer vědeckých poznatků a technologií do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Právě úspěšný izraelský přístup může pro české nadané studenty představovat velkou inspiraci.