Nadační fond IOCB Tech věnoval Nadačnímu fondu Přírodovědecké fakulty UK finanční dar ve výši 240 000 Kč. Dar bude využit na financování stipendií pro studenty PřF UK vyjíždějící na stáže do zahraničí.

Oba fondy tímto chtějí podpořit studenty doktorského a magisterského programu v získávání cenných zkušeností ze zahraničních vědeckých pracovišť. 

NF IOCB Tech svým darem navazuje na podporu mateřské společnosti IOCB Tech, která studentské stáže na Přírodovědecké fakultě UK podporovala v minulých letech.