Jedenáct vybraných vysokoškoláků zamíří letos do Izraele, aby tam pracovali na svém výzkumu a poznali tamější vědecký ekosystém. Zaměří se přitom na aplikovaný výzkum, komercializaci a přenos poznatků do praxe. Umožní jim to nový grantový program Neuron & IOCB Tech Internships in Israel. Ten vybíral z desítek přihlášených a studentům umožní vyjet na stáže na nejlepších izraelských institucích. 

V programu byli nejúspěšnější studenti Univerzity Karlovy a VŠCHT, největší počet vysokoškoláků míří na Telavivskou univerzitu, Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě a na Weizmannův institut věd. Pracovat zde budou na svých projektech v oblasti buněčné a molekulární biologie, biochemie, bioinformatiky, statistiky, politických studií, ekonomiky nebo regionálního rozvoje.

„Nastupující vědecká generace představuje potenciál pro celou českou společnost a její podpora je pro nás zásadní,“ říká předsedkyně správní rady NF Neuron Monika Vondráková. „Věříme, že studenti napříč vědními obory získají nový pohled na užitečnost vědy pro reálné potřeby společnosti. A své zkušenosti z izraelské vědy předají do českého prostředí,“ dodává.

Nové stážisty vybrala z podaných přihlášek vědecká rada NF Neuron, která hodnotila kvalitu jejich studijního projektu a možnost jeho aplikace. Pobyt na institucích v Izraeli a pedagogické vedení si každý ze studentů zařizoval sám, grant Neuron & IOCB Tech Internships in Israel přispívá částkou 60 000 Kč na pokrytí cestovních nákladů, víz, ubytování a diet.

„Náš fond má kořeny v akademickém prostředí a v úspěšném přenosu vědeckých výsledků do praxe, a proto se soustředíme zejména na podporu vědy a transferu technologií. Jsem moc ráda, že společně s Neuronem můžeme realizovat výjezdy českých studentů na univerzity právě v Izraeli, kde se seznámí s prostředím systematicky a úspěšně podporujícím aplikaci vědeckých výsledků v praxi. Věřím, že tato zkušenost obohatí nejen je, ale v důsledku i celou naši společnost,“ říká předsedkyně správní rady Nadačního fondu IOCB Tech Barbara Eignerová.

Neuron & IOCB Tech Internships in Israel je grantový program Nadačního fondu Neuron a Nadačního fondu IOCB Tech s podporou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Česko-izraelské smíšené obchodní komory, Velvyslanectví Státu Izrael v České republice a Velvyslanectví České republiky v Izraeli. Stáže jsou určeny pro studenty českých vysokých škol všech oborů, kteří svoje bádání chtějí obohatit o zkušenost s fungováním izraelské vědy, získat nový pohled na řešení vlastní práce a nové poznatky šířit v České republice.

Vybraným studentům gratulujeme a těšíme se na jejich vědecké výsledky i reprezentaci české vědy v Izraeli.

Stipendisté programu Neuron & IOCB Tech Internships in Israel 2023 a jejich stáže:

 • Vojtěch Dvořák (Národohospodářská fakulta VŠE) – Sami Shamoon College of Engineering, Ašdod
 • Sára Englišová (Filozofická fakulta UK) – Hebrejská univerzita v Jeruzalémě
 • Františka Belzová Konvalinková (Moravská vysoká škola Olomouc) – Telavivská univerzita
 • Lucie Mrázková (Přírodovědecká fakulta UK) – Weizmannův institut věd, Rechovot
 • Karolína Mrzílková (Přírodovědecká fakulta UK) – Weizmannův institut věd, Rechovot
 • Vojtěch Musil (Fakulta chemické technologie VŠCHT) – Telavivská univerzita
 • Tomáš Pivnička (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT) – Hebrejská univerzita v Jeruzalémě
 • Klára Plešingrová (Přírodovědecká fakulta MU) – Bar-Ilanova univerzita, Ramat Gan
 • David Ryzák (Matematicko-fyzikální fakulta UK) – Technion – Izraelský technologický institut, Haifa
 • Jan Šnábl (Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT) – Tel-Hai Academic College, Horní Galilea
 • Eliška Trampotová (Přírodovědecká fakulta UK) – Telavivská univerzita