V rámci fondu MIT-Czech Republic Seed Fund byla otevřena výzva k podávání společných návrhů projektů. Výzva je otevřena pro všechny vědní disciplíny, a to až do 12. prosince 2023.

Program vznikl ve spolupráci Massachusetts Institute of Technology (MIT), Akademie věd ČR, Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a jeho dceřiné společnosti IOCB Tech. Nyní je financován Nadačním fondem IOCB Tech, který do nového ročníku programu vložil částku 100 tis. USD.

MIT-Czech Republic Seed Fund podporuje rozjezd spolupráce mezi vědci z českých institucí a MIT v rané fázi, kterou nepokrývá standardní grantová podpora.

Prostředky v rámci tohoto kola budou rozděleny mezi 3 až 5 nových spoluprací. Maximální výše podpory je 25.000 USD, přičemž finance mohou být využity na úhradu nákladů za cestování a ubytování spojených s pracovními setkáními a vědeckými stážemi. O úspěšných žadatelích se rozhodne do dubna 2024 a první cesty bude možné uskutečnit v červnu 2024.

Při příležitosti otevření výzvy proběhne online informační setkání pro zájemce o spolupráci a podporu z fondu. Setkání proběhne 2. října 2023 od 16:00 SEČ (10:00 EDT). Bližší informace o informačním setkání a podávání projektů najdete zde.