Téměř dvě stovky dětí, ale především jejich rodiče – vědci a vědkyně působící na pracovištích Akademie věd ČR – budou moci v příštích třech letech čerpat z významného finančního daru. Umožní provoz šesti dětských skupin v Praze a dotovaná místa pro děti v Brně. Rodiče těch nejmladších tak budou moci snáze kombinovat péči o ně s náročnou výzkumnou prací.

Akademie věd ČR na rozdíl od vysokých škol a resortních výzkumných institucí nemůže na provoz dětských skupin využívat peníze ze svého rozpočtu. Veřejné prostředky jsou určené pouze na vědeckou a výzkumnou činnost; na pokrytí provozních nákladů dětských skupin je třeba hledat finance jinde.

„Podpora Nadačního fondu IOCB Tech je v tomto ohledu naprosto zásadní a umožní nám, abychom pomohli vědcům a vědkyním s dětmi mladšími čtyř let najít pro jejich ratolesti plnohodnotnou péči a program. Míst pro takto malé děti rodičů, kteří chtějí pracovat, je bohužel stále všeobecný nedostatek,“ říká Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

Posláním fondu je mimo jiné napomáhat dalšímu rozvoji vědy, včetně zkvalitňování podmínek pro práci vědců a vědkyň v ČR. I proto se fond rozhodl podpořit v příštích třech letech provoz dětských skupin Akademie věd částkou 15 milionů korun.

„V našich projektech se soustředíme na oblasti, které společnost není schopna dostatečně finančně pokrýt. Jednou z nich je i zajištění dobrých podmínek pro práci vědců a vědkyň v době, kdy zakládají rodinu, současně se snaží prosadit ve velmi konkurenčním světě vědy a nemohou si dovolit zůstat několik let na rodičovské. I proto považujeme za důležité, aby dětské skupiny AV ČR mohly poskytovat své tolik prospěšné služby i nadále,“ uvádí Barbara Eignerová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu IOCB Tech.

Akademie věd provozuje v současnosti 6 dětských skupin v Praze a zajišťuje také dotovaná místa v Brně pro děti ve věku od 12 měsíců. V loňském roce je navštěvovalo přes 180 dětí.

„Dceru přijali do dětské skupiny v roce a půl, ve věku, který je pro matky nejkritičtější – na školku je brzy, soukromé jsou drahé a časově nevyhovující. Naše dětská skupina je pár kroků od dveří mého pracoviště,“ říká vědkyně Fyzikálního ústavu AV ČR.

Více o tom, jak dětské skupiny pomáhají vědcům, se lze dočíst na stránkách Dětských skupin AV ČR.