Nadační fond IOCB Tech se rozhodl podpořit stipendijní program pro romské studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Program, který se od roku 2016 díky organizaci ROMEA stal klíčovým ve vzdělání romských studentů, podpoří během dvou let částkou 1 milion korun. Stipendijní program za dobu trvání pomohl již stovkám studentů dosáhnout lepšího vzdělání.

V prosinci minulého roku se konala první neformální schůzka mezi zástupci ROMEA a NF IOCB Tech, kde byly položeny základy pro tuto novou spolupráci. Fond, založený v roce 2022 společností IOCB Tech působící při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, si klade za cíl přispívat k rozvoji vědy a jejímu praktickému využití, stejně jako zvyšovat povědomí veřejnosti o významu vědeckého bádání. Na tyto účely poskytl již více než 35 milionů korun.

„ROMEA pomáhá desítkám romských studentek a studentů na cestě za kvalitnějším vzděláním, které by si kvůli špatné finanční situaci rodiny nemohli jinak dovolit. Chceme, aby tato pomoc byla ještě dostupnější, abychom se stále častěji mohli setkávat s romskými vědci, architekty či lékaři. Naše společnost si nemůže dovolit přicházet o tolik talentů jen ze sociálních důvodů. Proto jsme se rozhodli tento projekt podpořit,“ říká Barbara Eignerová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu IOCB Tech.

Dar Nadačního fondu IOCB Tech podpoří nejen samotná studentská stipendia, ale také doučování, nákup školních pomůcek a účast na setkáních BARUVAS. Štefan Balog, manažer stipendijního programu, uvedl, že NF IOCB Tech je prvním donorem z akademické sféry, a vyjádřil naději, že tato spolupráce může inspirovat další dárce.

„Investice do vzdělání je tou nejlepší investicí, neboť se vždy vyplatí. Již dnes vidíme úspěšné romské absolventy vysokých škol a já věřím, že stejně tak tomu bude i s další generací mladých Romů, kteří se zapojí hned po studiu do aktivního pracovního procesu,“ říká Štefan Balog.

Od svého založení v roce 2016 rozdělil stipendijní program ROMEA 605 stipendií 282 studentům. Kvůli omezeným finančním prostředkům však může organizace každoročně poskytnout pouze 80 stipendií.

„Doufejme, že se krokem Nadačního fondu IOCB Tech nechají inspirovat i další akademické instituce, nadace, firmy anebo i lidé, kteří přispějí jakoukoliv částkou na to, aby zlepšili šance mladých Romů na kvalitní vzdělání. Jednou budou tito mladí lidé úspěšní odborníci a svou podporu získanou v době studia společnosti vrátí mnohonásobně,“ dodal Balog.

Stipendijní program organizace ROMEA je financován pouze ze soukromých příspěvků nadací, firem a také díky individuálním dárcům, kteří darují finanční částku dle svého uvážení na portálu Darujme.cz.

Zdroj: www.romskastipendia.cz/index.php/aktuality/316-nadacni-fond-iocb-tech-poskytne-jeden-milion-korun-na-podporu-romskych-studentu