Naše partnerství

Zeptej se vědce

Projekt Zeptej se vědce vznikl v roce 2021 s cílem šířit současné vědecké poznání a podporovat dialog mezi vědeckou komunitou a laickou veřejností. Prostřednictvím sociálních sítí mohou lidé klást otázky týkající se jakéhokoli vědeckého oboru a vědci připravují srozumitelné a recenzované odpovědi opírající se o nejnovější vědecké poznatky. V letech 2024–2025 projekt podporujeme částkou 520 tisíc korun ročně.

ROMEA

V letech 2024–2025 podporujeme částkou 500 tisíc korun ročně program Romská stipendia organizace ROMEA o.p.s. Stipendia jsou dostupná v otevřené akademické soutěži romským studentům středních, vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří jsou občany České republiky.

Akademie věd ČR

V rámci partnerství s Akademií věd ČR podporujeme dětské skupiny Akademie věd ČR pro děti zaměstnanců jednotlivých ústavů a jejich zahraničních stážistů. Dětské skupiny v Praze a Brně nabízejí celodenní péči dětem ve věku od 12, 18, resp. 24 měsíců. V letech 2023–2025 na jejich provoz věnujeme 15 milionů korun. Tato spolupráce navazuje na finanční podporu v roce 2022 ve výši 7 milionů korun.

Nadace Neuron

V letech 2023–2025 podporujeme částkou 4 milionů korun ročně činnost Nadace Neuron na podporu vědy (dříve Nadačního fondu Neuron na podporu vědy), jejímž posláním je podpora excelentních vědců a nadaných studentů, rozvíjení moderního mecenášství a propojování vědy a byznysu. Společně s nadací organizujeme stipendijní program Neuron & IOCB Tech Internships in Israel pro české vysokoškoláky vyjíždějící na stáže na izraelských vědeckých institucích.

Czexpats in Science

V letech 2022–2024 podporujeme činnost spolku Czexpats in Science, každoročně částkou 500 000 korun. Spolek vznikl s cílem propojovat české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České republice, podporovat jejich mobilitu, pomáhat jim s orientací v prostředí české vědy a usnadnit jim návrat do ČR.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

V letech 2023-2025 podporujeme Nadační fond Jaroslava Heyrovského částkou 400 tisíc korun ročně. Navazujeme tím na dar 200 tisíc korun v roce 2022 a předchozí podporu společnosti IOCB Tech.

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

V letech 2022–2024 podporujeme činnost laboratoře chemie a biologie a dalších odborných ZÚ na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy částkou 400 000 korun ročně. Dar umožní nákup a servis laboratorních přístrojů a mikroskopů, nákup chemikálií i jejich odbornou likvidaci, pořízení dalšího potřebného materiálu a odborné literatury. Stanice přírodovědců z daru rovněž podpoří děti a žáky umístěné na odborných olympiádách a poskytne slevu na druhý a další odborný kroužek.