Podpořili jsme

Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví a Sounds of Science

Již druhým rokem podporujeme Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví slavící své 30. výročí, zejména Cenu Jeana-Marie Lehna, která tuto tradici zahájila v roce 1994. Kromě této ceny také podpoříme akci "Sounds of Science", veřejnou vědeckou konferenci pořádanou Francouzským velvyslanectvím a Francouzským institutem v Praze.

Evropský festival filozofie 2024

Podpořili jsme konání 18. ročníku Evropského festivalu filozofie ve Velkém Meziříčí, který pořádá kulturní centrum Jupiter club Velké Meziříčí ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakulta Masarykovy univerzity. Téma letošního ročníku je "Přirozené vs. umělé".

Spolek SciComHub

Podpořili spolek SciComHub, který se soustředí na budování komunity komunikátorů vědy. Jeho cílem je propojovat vědecké prostředí a nadšence komunikující vědu s profesionály z vědeckých institucí, s experty z kreativních profesí i s lidmi s relevantními zkušenostmi z jiných oborů.

Přírodovědecká fakulta UK

Částkou 300 tisíc korun jsme podpořili financování stipendií pro studenty doktorského a magisterského programu PřF UK vyjíždějící na stáže do zahraničí. (Březen 2024)

Zeptej se vědce

Celkovou částkou 520 tisíc korun v letošním roce podpoříme rozvoj Institutu pro komunikaci vědy a přípravu webových stránek jeho vlajkového osvětového projektu Zeptej se vědce. (Únor 2024)

Sdružení Arachne

Částkou 300 tisíc korun jsme podpořili činnost Sdružení Arachne, které působí pod záštitou Biologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a pořádá nejrůznější biologická soustředění pro středoškoláky.

Nadační fond Univerzity Karlovy

Částkou 250 tisíc korun jsme podpořili sbírku Nadačního fondu Univerzity Karlovy na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených tragickou střelbou na Filozofické fakultě UK dne 21. prosince 2023. (Prosinec 2023)

Dream Chemistry Award 2023

Částkou 14 tisíc eur jsme podpořili konání mezinárodní soutěže Dream Chemistry Award 2023 v Praze. (Prosinec 2023)

DDM hl. m. Prahy – Stanice přírodovědců

Částkou 400 tisíc korun jsme podpořili činnost laboratoře chemie a biologie a dalších odborných ZÚ na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy. (Prosinec 2023)