Podpořili jsme

Středisko společných činností AV ČR

7 000 000 Kč

Fond podpořil částkou 7 000 000 korun provoz 5 dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců ústavů Akademie věd ČR a zahraničních stážistů. Skupiny Lvíček, Viola, Pluto, Ohm a Molekula nabízejí celodenní péči dětem ve věku od 12, 18, resp. 24 měsíců.

MIT-Czech Republic Seed Fund

100 000 USD (2 371 000 korun)

Fond podpořil částkou 100 tisíc dolarů (cca 2,37 mil. korun) rozvoj spolupráce mezi vědci z českých institucí a Massachusettského technologického institutu v USA (Massachusetts Institute of Technology, MIT). Pokračuje tak v podpoře projektu, kterou zahájila v roce 2021 jeho mateřská firma IOCB Tech. Finance směřují do programu MIT-Czech Republic Seed Fund, který podporuje spolupráci vědců v rané fázi, kterou nepokrývá standardní grantová podpora. O finanční podporu žádají společné týmy vědců z MIT a ČR. Peníze mohou být využity na úhradu nákladů za cestování a ubytování spojených s pracovními setkáními a vědeckými stážemi. 

Czexpats in Science

1 500 000 Kč

Po dobu tří let (2022–2024) bude fond podporovat činnost spolku Czexpats in Science, každoročně částkou 500 000 korun. Spolek vznikl s cílem propojovat české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České republice, podporovat jejich mobilitu, pomáhat jim s orientací v prostředí české vědy a usnadnit jim návrat do ČR.

Ústav monokrystalů Národní akademie věd Ukrajiny

20 000 USD (481 000 Kč)

Charkovský Ústav monokrystalů je jedním z předních R&D center na Ukrajině v oblasti materiálových věd, fyziky, chemie a farmacie. Jako mnoho dalších institucí i tento ústav byl těžce poškozen během agresivní války Ruska proti Ukrajině. Úspěšný postup ukrajinských ozbrojených sil otevřel prostor pro rekonstrukci a obnovu jeho výzkumné činnosti. Ukrajinské instituce jsou však odříznuty od mezinárodních grantových programů a ukrajinská vláda byla nucena omezit financování vědy. Na obnovu činnosti ústavu jsme proto věnovali 20.000 dolarů.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

200 000 Kč

Finančním darem ve výši 200 000 Kč navázal NF IOCB Tech na podporu od společnosti IOCB Tech v letech 2020–2021. Dar bude využit jednak na vyplacení Ceny nadačního fondu Jaroslava Heyrovského nadaným studentům (vítězům předmětových olympiád, vynikajícím studentům a autorům vybraných soutěžních projektů z celostátního kola soutěže SOČ), jednak na ocenění pedagogů či konzultantů, kteří s těmito studenty pracovali a podpořili je v jejich růstu.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

180 000 Kč

Dar umožní vyplácet zvláštní finanční podporu 6 studentům magisterského či postgraduálního studia na jeden kalendářní rok podle výběru univerzity.

Fakta o klimatu

150 000 Kč

Podpořili jsme přípravu nového vydání Atlasu klimatické změny, který vydává projekt Fakta o klimatu. Atlas vznikl v roce 2020 s cílem zprostředkovat aktuální a ověřená data týkající se klimatické změny a podpořit diskusi o tomto tématu.