Držitelé grantu

2024

 • Eva Bártová (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)
 • Michaela Capandová (Lékařská fakulta & Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita)
 • Suada Djukaj (Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT)
 • Martina Greplová Žáková, Ph.D. (ELI Beamlines)
 • Jana Junová (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova)
 • Mykhailo Khytko (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova / Fyzikální ústav AV ČR)
 • Ali Masihi (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)
 • Tereza Novotná Jaroměřská (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)
 • Veronika Prozorova (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT)
 • Waheed Ur Rahman, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR)

2023

 • Dora Čertnerová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)
 • Vojtěch Hamala (Ústav chemických procesů AV ČR)
 • Kateřina Hromasová (České vysoké učení technické v Praze / Ústav fyziky plazmatu AV ČR)
 • Barbora Chattová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
 • Karolína Lavičková (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze)
 • Helena Peschelová (CEITEC / Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
 • Kateryna Semenovykh (Fyziologický ústav AV ČR)
 • Ondřej Sotolář (Fakulta informatiky, Masarykova univerzita)
 • Alžbeta Štefela, Ph.D. (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)
 • Niluka Wickramasinghe (Česká zemědělská univerzita v Praze)

2022 (NFMR)

 • Monika Fňašková (CEITEC, Brno)
 • Lenka Gahurová, Ph.D. (Jihočeská univerzita, České Budějovice)
 • Johana Muchová (CEITEC, Brno)
 • Ondřej Schindler (Masarykova univerzita, Brno)

2021 (NFMR)

 • Rasha Abdelrahman (CEITEC VUT, Brno)
 • Monika Čechová, Ph.D. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov)
 • Anna Mrázová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
 • Markéta Tesařová (CEITEC, Brno)
 • Anna Týčová, Ph.D. (Ústav analytické chemie AV ČR, Brno)

2020 (NFMR)

 • RNDr. Miroslav Dvorský, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, Třeboň)
 • Aneta Ledererová (Masarykova univerzita, CEITEC, Brno)
 • Jaroslava Nováková, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha)
 • Lenka Ťupová (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)

2019 (NFMR)

 • RNDr. Klára Frydrýšková (Univerzita Karlova, Praha)
 • Barbora Melkes (Univerzita Karlova, Praha)
 • Silvie Rimpelová, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)

2018 (NFMR)

 • Adéla Melcrová (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha)
 • Barbora Planková, Ph.D. (Ústav chemických procesů AV ČR, Praha)
 • Lucie Pokorná, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Kateřina Sam, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice)

2017 (NFMR)

 • Hana Elicharová (Fyziologický ústav AV ČR, Praha)
 • Hana Šigutová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)
 • Michaela Tučková (Univerzita Palackého v Olomouci)

2016 (ÚOCHB)

 • Lucie Jašíková (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha)