FAQs: Často kladené dotazy

Pro koho je grant určen?

Grant je určen primárně doktorandkám a doktorandům, a také postdoktorandkám a postdoktorandům na začátku kariéry, kteří jsou v tíživé životní situaci a snaží se zkombinovat kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě předškolního věku. Grant je určen pro 

Jaké je oborové zaměření grantu?

Grant je určen pouze pro žadatele a žadatelky působící v oborech přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice. Typicky tak jde o obory spadají pod 1. a 2. vědní oblast v rozdělení používaném Akademií věd ČR.

Musí podmínky udělení grantu splňovat oba rodiče?

Podmínky se týkají pouze žadatele/žadatelky.

Na jak staré dítě mohu žádat o grant?

Grant je určen pro rodiče dětí předškolního věku, primárně dětí do 4 let. Jeho smyslem je umožnit skloubit vědeckou práci s péčí o dítě v komplikované životní situaci, kdy to z nějakých objektivních příčin nejde či je obtížné.

Grant nemá za cíl nahradit dostupnou péči o dítě ve státních předškolních zařízeních, ale umožnit zabezpečit tuto péči v situacích, kdy rodič služeb těchto zařízení využít nemůže (např. z důvodu věku dítěte a nedostatku volných míst, zvláštní rodinné situace, povahy svého výzkumu či plánovaných aktivit, např. kvůli potřebě vycestovat s dítětem na zahraniční stáž či konferenci). 

Nač mohu finanční prostředky využít?

Finance jsou primárně určeny na krytí služeb péče o dítě, tedy na úhradu předškolního vzdělávání, pobytu v dětském koutku či na soukromé hlídání dítěte v době, kdy potřebujete být na svém pracovišti, studovat nebo třeba odjet s dítětem na konferenci či do terénu. (Přečtete si, jak grant pomohl Kateřině Sam z Biologického centra AV ČR.)

Mohu žádat o grant na dobu delší než 1 rok?

Grant se poskytuje pouze na jeden kalendářní rok.

Mohu o grant žádat opakovaně?

O grant můžete žádat opakovaně, pokud splňujete podmínky a pokud vám nebyl grant v minulosti udělen.

Jak mám v publikacích uvádět podporu grantu?

Podporu grantu můžete v publikacích uvádět např. takto:

This work was supported by the Martina Roeselová Memorial Fellowship granted by the IOCB Tech Foundation.

XY is grateful for the financial support of the Martina Roeselová Memorial Fellowship granted by the IOCB Tech Foundation.

apod.