Přijímáme žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové pro rok 2024. Stipendium ve výši 150 tisíc korun na jeden rok podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

Grant je určen primárně pro doktorandky a doktorandy a také pro postdoktorandky a postdoktorandy na prahu vědecké kariéry a v tíživé životní situaci, kteří pečují o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice.

Finanční prostředky jsou určeny pro hrazení služeb péče o dítě, např. na úhradu předškolního vzdělávání v soukromém zařízení, pobyty v dětském koutku, soukromé hlídání dítěte apod. v situaci, kdy nelze využít služeb státních zařízení, či např. pro možnost vycestovat s dítětem na zahraniční konferenci či stáž, tak aby žadatel či žadatelka mohli zdárně pokračovat či se vrátit ke svému studiu či výzkumné práci.

Žádosti o grant na rok 2024 je možné podávat do 22. září 2023. Podrobné informace o podmínkách udělení grantu najdete zde.