Nadační fond IOCB Tech přijímá žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové pro rok 2023. Stipendium ve výši 150 tisíc korun na jeden rok podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

Grant je určen pro postgraduální studenty a studentky a postdoktorandky a postdoktorandy, kteří pečují o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice.

Finanční prostředky jsou určeny pro krytí služeb spjatých s péčí o dítě a je možné je použít např. na úhradu předškolního vzdělávání, pobytu v dětském koutku, na soukromé hlídání dítěte a pod.

Grant až dosud uděloval Nadační fond Martiny Roeselové. Od letošního roku jej v souvislosti s plánovaným sloučením obou fondů převzal a uděluje Nadační fond IOCB Tech, který se rozhodl navýšit příspěvek ze 120 tisíc na 150 tisíc korun.

Žádosti o grant na rok 2023 je možné podávat do 15. října 2022. Podrobné informace o podmínkách udělení grantu najdete zde.