Nadační příspěvek:

  • Na váš projekt můžeme poskytnout až 250.000 korun, maximálně však do 50 % jeho skutečných nákladů.

Deadline pro podávání žádostí:

  • 31. března 2024

Rozhodnutí: 

  • Z došlých žádostí vybereme projekty, které podpoříme, do konce dubna.

Jak žádat: 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej na adresu info@nf-iocbtech.cz. K vyplněné žádosti můžete připojit i přílohy s doplňujícími informacemi o projektu, o vás a o vašich referencích.