Aktuality

S Kateřinou Sam o Pamětním grantu Martiny Roeselové, vědě a rodině

10/08/2022

Dr. Kateřina Sam, držitelka grantu Martiny Roeselové, se v roce 2017 vrátila do Českých Budějovic, aby zde vedla Laboratoř multitrofických interakcí v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR. Rok na to obdržela prestižní ERC Starting Grant. Čtěte více

Přijímáme žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové 2023

08/08/2022

Nadační fond IOCB Tech přijímá žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové pro rok 2023. Stipendium ve výši 150 tisíc korun na jeden rok podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku. Čtěte více

NF IOCB Tech se sloučí s NF Martiny Roeselové

04/08/2022

Náš fond se dohodl s Nadačním fondem Martiny Roeselové na sloučení a převzetí jeho charitativních aktivit. Čtěte více

Podporujeme dětské skupiny Akademie věd ČR

30/06/2022

Náš fond podpořil částkou 7 milionů korun provoz dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců ústavů Akademie věd ČR a zahraničních stážistů. Čtěte více

Stipendia pro úspěšné studenty VŠCHT

24/06/2022

Věnovali jsme 180 tisíc korun Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Dar je určen na vyplácení zvláštní finanční podpory studentům magisterského či postgraduálního studia na jeden kalendářní rok. Čtěte více

Ocenění pro úspěšné studenty a jejich mentory

13/06/2022

Částkou 200 tisíc korun jsme podpořili Nadační fond Jaroslava Heyrovského. Navázali jsme tak na podporu, kterou fondu v letech 2020–2021 poskytovala společnost IOCB Tech. Čtěte více

100 tisíc USD na rozvoj spolupráce českých vědců s MIT

10/05/2022

Nadační fond IOCB Tech podpořil částkou 100 tisíc dolarů (2,4 mil. korun) rozvoj spolupráce mezi vědci z českých institucí a Massachusettského technologického institutu v USA (Massachusetts Institute of Technology, MIT). Pokračuje tak v podpoře projektu, kterou zahájila v roce 2021 jeho mateřská firma IOCB Tech. Čtěte více

Vznikl Nadační fond IOCB Tech

03/05/2022

Cílem právě založeného Nadačního fondu IOCB Tech je dlouhodobá podpora rozvoje výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizace vědy. Fond založila techtransferová společnost IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, a pro první rok svého fungování dostal do vínku 20 milionů korun. Čtěte více